Bankada İpotek Nasıl Yapılır?

Bankada İpotek Nasıl Yapılır?
0

İpotek kısaca bir borca karşılık alacaklının, borçlunun sahip olduğu bir taşınmaza koyduğu kısıtlamadır. Alacaklı, borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda güvence olarak borçlunun mal varlığını rehin tutar. Borcun ödenmesi durumunda ipotek de kalkar.

İpotek İçin Gerekli Şartlar

İpotek için gerekli şartlar bankadan bankaya değişebilir. İlk önce yapılması gereken bir gelir beyanıdır. Banka, öncelikli olarak sizin gelirinizi belirler.

Daha sonra banka taşınmazın durumunu ve değerini belirlemek üzere bir ekspertiz yollar. Malın üstünde başka bir ipotek olmaması başlıca dikkat edilen koşuldur. Malın kalitesi, yaşı, kalan ömrü, kullanım titizliği, varsa özel durumları gibi noktalar incelenir ve yeminli bir uzman tarafından rapor edilir.

Gerekli Belgeler

Öncelikle ipoteğin süresi, miktarı, derecesi ve ipotek tesis edecek şahısların kimlik bilgilerini içeren “ipotek talep dilekçesi” ile resmen ipoteğe başvuruda bulunmanız gerekiyor.

Yine bankadan bankaya istenen belgelerde ufak değişiklikler olsa da aşağı yukarı şu belgeler istenmektedir:

  • Pasaport, sürücü belgesi veya nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Gelir durumunu gösterir belge:

Maaşlı çalışanlar için: Maaş bordrosu ya da net maaş tutarını gösteren işverence onaylı belge

  • Serbest Meslek çalışanları için: Vergi levhası
  • Şirket Ortakları için: Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi veya Vergi levhası
  • Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler için: Tapu aslı ve fotokopisi
  • Emekliler için: Hesap cüzdanı​
  • İpotek alınacak gayrimenkulün tapusu

Başvuru Sonrası

Kredinizin onaylanmasından sonra bankadan bir temsilci ile tapu dairesine gideceksiniz. Burada, mal üzerinde başka bir ipotek olup olmadığı araştırılacaktır. Bu araştırmanın masrafı sizden “konut kredisi tapu masrafları” olarak tahsil edilecektir. Gerekli evrakların ve tapu kütüğünün kontrol edilmesinden sonra herhangi bir sorun çıkmazsa resmi senetler imzalanır. İmzaların atılmasından sonrasında yeni tapu senedi, banka temsilcisine ve diğer uzman yetkililere ipotek belgesi ve resmi senetlerin aslı verilir.

Yapmanız Gereken Ödemeler

Asıl kredinin borcu ve faizi dışında ipotek bedeli olarak bir miktar harç ödemeniz gerekiyor. Kredinizin bedeli üstünde binde 3,96’lık bir miktar tapu harcı olarak ödeniyor. Buna ek olarak binde 8.25 olarak damga vergisi vermeniz gerekiyor.

İlginizi Çekebilir