Borsada Alfa ve Beta Katsayıları Nedir?

Borsada Alfa ve Beta Katsayıları Nedir?
borsada alfa ve beta katsayilari nedir
0

Borsada yatırım gerçekleştiren yatırımlar, piyasanın devinimlerini evvelce tahmin edebilmek adına ya da daha doğru bir ifadeyle; almış oldukları riski minimuma indirmek adına çeşitli göstergelerden faydalanırlar. Bu göstergeler, yatırımcıların hisse senetlerine muhalif olan fikirlerini etkileyen en mühim nedenlerden biri olmakla beraber, asıl olarak borsanın işleyiş kaidesi olan arz-talep dengesini de iyi veya kötü yönde etkiler. Borsada alfa ve beta katsayıları nedir? Sorusuna binaen de cevap, yatırımcıların hükümlerini verirken göz önünde bulundurduğu oldukça mühim göstergelerden ikisidir şeklinde olmaktadır. Bir yatırımcı mevcut hisse senedinin alfa ve beta katsayı oranlarını hesaplayarak alım yapmak isteyebilir veya elinde bulunan hisse senetlerini satışa sunabilir. Alfa ve beta katsayılarının ehemmiyeti, yatırımcıların almış olduğu riski minimuma düşürmek arzusu sebebiyle çok yüksektir.

Alfa Katsayısı Nedir?

Alfa katsayısı olarak nitelendirilen gösterge, menkul kıymetlerin daha basit bir ifadeyle hisse senetlerinin sistemli olmayan risklerini kontrol etmektedir. Alfa katsayısının daha iyi kavranabilmesi için sistemli olmayan risk teriminin ne anlama geldiği iyice incelenmelidir. Sistemli olmayan risk terimi bir şirketin dâhil olduğu koşulların, şirketin üzerinde çalıştığı alanın içerdiği riskleri anlatmaktadır. Bundan dolayı, sistemli olmayan riskler daha çok şirketin kendi bünyesindeki hareketlerin içerdiği risklerin sayısal bir ifadesi sayılabilir. Alfa katsayısının bir diğer önemli özelliği ise sistemli olmayan riski göstermesinden ötürü bütün hisse senetlerinin alfa katsayıları toplamının sıfır ile eşdeğer olmasıdır.

Beta Katsayısı Nedir?

Beta katsayısı, alfa katsayısından ayrımlı olarak, bir menkul kıymetin sistemli riskinin kontrol edilmesidir. Beta katsayısının da aynı şekilde ne anlama geldiğini anlamak için sistemli risk ifadesinin ne olduğu iyice kavranmalıdır. Sistemli risk, piyasanın genelinde bulunan bir riski ve şirketlerin birbirlerinden ayrı olarak bu piyasa şartlarından muayyen bir yönde etkilenmesini anlatır. Beta katsayısı, bir menkul değerin fiyat performansının, piyasanın ortalama kazancı veya kaybı ile olan ilişkisini ölçen bir katsayıdır. Beta katsayısı rakam olarak her zaman 1 şeklinde ifade edilir ve hisse senetlerinin beta katsayıları bu rakamla bağlantısına göre yorumlanır.

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yorum Yap