Hisse Senedi ve Tahvil Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hisse Senedi ve Tahvil Arasındaki Farklar Nelerdir?
0

Hisse senedi ve tahvil genelde birbirine benzetilir. Oysa aralarında çok büyük farklar vardır. Peki, Hisse Senedi ve Tahvil Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hisse Senedi Nedir?

Anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğindeki senetlerdir.

Tahvil Nedir?

Anonim şirketlerin kaynak bulmak için itibari kıymetlerin eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkarttıkları vadesi bir yıldan uzun olan borç senetleridir. Tahviller ticaret ya da sermaye piyasası kanunlarına göre çıkartılmaktadır.

Hisse Senedi ve Tahvilin Farkları

İlk ve en önemli fark; tahvil bir borç senedidir. Hisse senedi ise mülkiyet senedidir. Tahvili olan kişi tahvil çıkarmış olan kurumun uzun vadede alacaklısı durumundadır. Diğer bir deyişle; söz konusu şirket artık o kişiye borçludur. Hisse senedi sahibi, artık söz konusu kurumun ortağı konumundadır.

İkinci önemli fark ise tahvil sahibinin kullandırdığı sermaye yabancı sermayedir. Ancak; hisse senedi sahibi olan kişinin işletmeye kullandırdığı sermaye ana sermaye olarak adlandırılmaktadır.

Tahvil sahibi, şirketin aktifi üzerindeki alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Yani; bunun dışında tahvil sahibinin şirket üzerinde her hangi bir hakkı söz konusu değildir. Söz gelimi; tahvil sahibi o şirketin yönetimine katılamaz ya da yönetiminde bir söz hakkı bulunmaz. Tahvil sahibi alacağını tahsil ettikten sonra şirketin mal varlığı üzerinde hiçbir hak talep edemez. Alacağını tahsil ettikten sonra şirketle bağlantısı kesilir. Hisse senedinde durum farklıdır. Hisse senedi satın alınarak şirketin ortağı olan hak sahipleri, tanınan tüm haklardan yararlanabilirler. Aynı zamanda, hisse senedi sahipleri şirket yönetimine katılabilirler.

Tahvilin vadesi bellidir. Vade sona erdiği zaman tahvil sahibi ile şirketin ilişkisi sona erer. Hisse senedinde ise bir vade söz konusu değildir. Şirket faaliyetlerine devam ettiği sürece ilişki de devam eder.

Tahvilin getirisi sabittir. Ancak; hisse senedinin getirisi değişkendir.Zira, şirketin kazancına orantılı olarak değişir.

Tahviller iskontolu olarak mevzuatta itibari değerinin altında bir değerle ihraç edilebilir. Hisse senetleri nominal değerin daha altında bir değerle ihraç edilemez.

Tahviller devlet ve belediyeler gibi tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşlarınca çıkarılır. Hisse senetleri anonim şirket ve anonim şirket statüsündeki kuruluşlar ya da özel kanunla kurulmuş olan kuruluşlar tarafından ihraç edilirler.

İlginizi Çekebilir