Spekülasyon Nedir? Spekülatör Kime Denir?

Spekülasyon Nedir? Spekülatör Kime Denir?
0

Ekonomi piyasalarında merak edilen ve karıştırılan bazı terimler vardır. Bu terimlerden ikisi spekülasyon ve spekülatördür. Peki, spekülasyon nedir? spekülatör kime denir? Spekülasyon, yatırımcının hisse senetleri, para birimleri veya diğer varlıkları yalnızca hızlı bir şekilde kar etmek amacıyla alıp satmayı hedeflediği bir yatırım yaklaşımıdır. Bu gibi işlemleri yapan kişiler, spekülatör olarak bilinir. Spekülasyon pek çok insan tarafından hor karşılanmayan bir yatırım tutumudur. Bu tür bir yatırımın genellikle önemli bir zarar meydana getirme riski vardır. Spekülatör, önemli miktarda kar elde etmek için sermayesinin çoğunu veya tamamını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Spekülatörün amacı, piyasadaki dalgalanmalardan maksimum düzeyde fayda sağlamaktır.

Spekülatör Nedir?

Sekülatör, isminden de anlaşılacağı gibi, menkul kıymet fiyatlarının artacağını öngören ve bu yönde işlem yapan birey veya firmadır. Spekülatörler aynı zamanda sermayeler ortaya koyan ve işletmeleri büyüten, fon sağlayan veya bu fonları işletenlere yardım sağlayan kimselerdir. Büyük girişimler, özel sermaye şirketleri ve büyük fonlar; bir anlamda spekülatör olarak kabul edilebilir.

Spekülatörler ve Diğer Yatırımcılar Arasında Ne Fark Vardır?

Spekülatörler ve diğer yatırımcılar arasında kesin bir fark yoktur. Aslında her ikisi de yatırım yapar. Yatırımcılar ile spekülatörler arasındaki temel fark, tutum ve motivasyondur. Genel olarak yatırımcılar, orta veya uzun vadeli yatırım yaparken, spekülatörler ise yatırımları üzerinde daha aktif olma ve oynama eğilimindedir. Spekülatörler, potansiyel olarak daha yüksek bir yatırım getirisi karşılığında daha yüksek bir risk almak için daha isteklidirler. Spekülatörler, şirketlerin performansı, karlılık oranları, kısa veya uzun vadeli büyüme eğiliminde olup olmadıkları, hisse senedinin değeri gibi birçok konu hakkında derinlemesine analiz yaparlar. Daha sonra ise bu veriler ışığında işlem yaparlar.

Spekülasyonun Ekonomi Piyasaları Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Spekülatörler finansal piyasalarda genelde kötü bir şöhrete sahiptir. Bu kişi veya kurumlar genellikle piyasaları manipüle etme, piyasaların çökmesine neden olma veya fiyatları aşırı uçlara çekme eğiliminde olurlar. Aslında, spekülatörler piyasaları daha aktif bir şekilde ticaret yaparak, menkul kıymet alım ve satımını herkes için daha kolay hale getiren anahtar likidite sağlarlar. Spekülatörler, ayrıca aktif alım satım yaparak piyasa fiyatlarının aşağı ya da yukarı yönlü değişmesini engelleme eğiliminde davranış sergilerler.

İlginizi Çekebilir