İstatistik Dostumuz Olabilir

İstatistik Dostumuz Olabilir
1 N5p N5HFcIm8VbbYw7ft2A1
0

İstatistikler Dostumuz Olabilir

Sayın Yatırımcı Arkadaşımız.

Medya her gün her türdenistatistiklerin yararlı olup olmadığı kişiye bağlıdır.İstatistikler doğru kullanıldığında yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir.

İstatistiğin önemli olmasının nedenleri şunlardır:

· Ekonomik istatistiklerekonomiyi takip edin.Ekonominin bir genişleme mi, durgunluk mu, yatay mı yoksa döngüsel bir hareket mi içinde olduğunu açıklarlar.

· İstatistikler, ekonominin durumunu izleyerek hükümetlere ne tür politikalar hakkında bilgi sağlar.ekonominin sahip olabileceği sorunları çözmek için kullanılabilir. Ancak hepimizin bildiği gibi, devletin herhangi bir sorunu yapısal olarak çözeceğinin garantisi yoktur.

· İstatistikler, yatırımcılara bilgi sağlarhisse veya diğer menkul kıymetlerin ne zaman alınıp satılacağı gibi, pazarla ilgili yatırım kararları vermek için yararlı olabilir.

En sık bildirilen istatistiklerden bazıları şunlardır:

Borsa Endeksleri:

Dünya çapındaki yatırımcılar, bu endeks en büyük ve en önemli endeks olarak kabul edildiğinden, borsa eğilimlerinin bir göstergesi olarak Dow Jones Sanayi Ortalamasına bakıyor.Şaşmamalı!Dünyadaki tüm finansal faaliyetlerin yaklaşık %60’ı ya Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşir ya da ABD üzerinden gerçekleşir.

Dow, en büyük 30 ABD şirketinin hisse senedi fiyatlarının bir endeksidirpiyasa değerlerine ve onlara Dow’da bir yer kazandıran diğer faktörlere dayalı olarak.Ayrıca ulaşım ve kamu hizmeti şirketleri için Dow endeksleri de vardır.

Yukarıda, yukarıdaki endeksler bize hisse senedi fiyatlarının yükseldiğini, düştüğünü veya değişmediğini söylüyor.

Görünüşün altında, işletme kârlılığına ve ekonominin genel sağlığına ne olduğunu gösteriyorlar.Daha az önemli olmayan diğer borsa endeksleri arasında Alman Dax, Birleşik Krallık FT-100, Japonya Nikkei, Hong Kong’un Hang Seng ve Fransız Cac-40 yer alır.

Standard & Poor’s 500 endeksi:

Bu, Dow’s 30’a kıyasla 500 hisse senedinin bir endeksidir. Bu itibarla, genel borsa fiyatlarının daha geniş bir ölçüsüdür.Bu endeks aynı zamanda Dow veya Nasdaq ya da Amex gibi diğer ABD endekslerinden alınan hisse senetlerini de içerir ve farklı hisse senedi gruplarını temel alsalar da yine de aynı genel yoruma sahiptirler.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE):

Bu istatistik, ekonomideki fiyatları ölçer.Özellikle TÜFE, tipik olarak tüketiciler tarafından satın alınan nesnelerin fiyatlarının bir endeksidir.Araba, TV, giyim vb. her türlü ürünü içerir, ancak uçak, gemi vb. gibi tüketicilerin çoğunluğunun satın almadığı malları hariç tutar.mallar.

Ekonomistler bu malların fiyatlarını takip eder ve bir yıllık fiyat artışı, “sepet”in toplam fiyatındaki artış oranını oluşturur.Buna enflasyon denir.Örneğin, bir yıllık süre içinde ortalama fiyatlar %5 arttıysa, enflasyon oranının %5 olduğunu söyleyebiliriz.

İşte bu yüzden yatırımcılar söz konusu olduğunda kulak misafiri olurlar.çünkü enflasyon duymaktan hoşlanmadıkları bir şeydir.

Tüketici Güven Endeksi:

Bu istatistik,tüketicilerin ekonomiye olan güven derecesini gösterir.Bilimsel olarak geçerli bir şekilde bir tüketici örneğine ekonomi hakkında bir dizi soru sorarak derlenmiştir.Daha sonra cevaplar, ekonomide görece kendine güvenen oranı belirtmek için endekslenir.

Tüketici harcamaları ekonomimizin büyük bir bölümünü oluşturduğu için bu istatistik çok yararlı olabilir.Tüketiciler, neredeyse hiç güven duymadan ekonomiyle ilgili bir bunalımdaysa, harcama yapmazlar ve ekonomi durgunlaşır.

Tüketim ile ilgili çeşitli şeyleri ölçen bir dizi başka istatistik vardır.Ekonomi.Diğerlerinin yanı sıra ticaret açığı, faiz oranları, para arzı, tasarruf ve emtia fiyatlarını içerir.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH):

Bu istatistik, ekonomide üç aylık bir dönemde gerçekleşen üretimi ölçer.Özellikle GSYİH, üretimi kimin yaptığına bakılmaksızın belirli bir ülkenin sınırları içinde ne kadar üretim yapıldığını ölçer.

GSYİH ile birlikte ortaya çıkan diğer yararlı ölçüler, milli gelir vekamunun GSYİH’yi üretmekten ne kadar gelir elde ettiğini gösteren kişisel gelir.

Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla:

Bu ölçü, GSYİH’ya göre ayarlanmışenflasyon için.GSYİH, her yıl gerçek fiyatlar cinsinden ölçülen toplam üretim miktarı olsa da, gerçek GSYİH bir önceki yıla ait fiyatları kullanır.

Bu, fiziksel üretimin bir yıla göre ne kadar değiştiğini gösterirdaha yüksek veya daha düşük fiyatlarla işleri karıştırmadan bir sonraki adıma geçin.

İşsizlik Oranı:

Her çeyrekte bir sürü istatistik yayınlanır.Bu tür bir istatistik, işsiz olan resmi iş gücünün yüzdesi olan işsizlik oranıdır.

Diğerlerinin yanı sıra istihdam rakamları, ekonominin ve şirketlerin ne kadar iyi durumda olduğuna dair birçok göstergeden biridir.yapmak.Ekonomi ve üretim arttığında artan talep nedeniyle daha fazla insan istihdam ediliyor.Bu iyiye işaret.

Fakat kimse istihdam edilmediğinde ve bunun yerine insanlar işten çıkarıldığında, bu, şirketlerin pek iyi durumda olmayabileceğinin ve kurtulmaları gerektiğinin bir göstergesidir.artık ihtiyaç duymadıkları veya karşılayamayacakları çalışanların sayısı.Bu yine şirketi ve ekonomiyi etkiliyor.

Ama öte yandan, ki bu garip, iyi zamanlarda, insanların kovulması iyiye işaret olabilirtekrar.

Neden?

Bunun bir nedeni, ilk başta talebin yüksek olması ve şirketlerin bu talebi karşılamak için daha fazla çalışana ihtiyaç duymasıdır.Ancak, her ekonomik döngüde olduğu gibi, üretimler zirveye ulaştığında ve pazarlar doygunluğa, hatta yeniden düşüşe geçtiğinde, kademeli olarak artık çok fazla çalışana ihtiyaç duymazlar ve daha azıyla idare etmeye başlayabilirler.

İstikrarlı bir ekonomik ortamda çalışanların işten çıkarılması şirketler üzerinde tekrar olumlu bir etkiye sahip çünkü onlara para kazandırıyor.Şirketin maaş bordrosunda daha az insan var ve bir şirket daha az maaş ödediğinde bu onların kazançlarını artırıyor.

Borsaların patlamadan önce zirveye ulaştığı 1999 çılgınlığı sırasında durum buydu.İnternet balonu, 20 Mart 2000’de piyasaların 3 yıllık bir düşüşe geçmesine neden oldu.

Çalışanlar işten çıkarıldı ve bunun şirketler üzerindeki mali etkisi nedeniyle hisse senetleri yükseldi.Başkalarının talihsizliğinden çıkar sağlamak oldukça üzücü ama maalesef bu, kapitalizmin karanlık yüzü.

Belirsizlik ve gerginlik ortamında, sağlam ve iyi bir istihdam raporu, yatırımcılarınmaaşlardaki ek maliyetler nedeniyle şirketlerin kazançlarının düşebileceğinden korkmak.

Yavaş büyüyen ekonomi nedeniyle artan talep nedeniyle şirketlerin fazladan işgücüne ihtiyacı olsa da, ancakbaşlangıçta kazançlar üzerinde biraz baskı oluşturan bir yatırımdır.Giderlerdeki artışın, daha sonra kârdaki artışla telafi edilmesi gerekir.

Ancak öte yandan, belirsizlik ve gerginlik ortamında, sağlam ve iyi bir istihdamRapor, yatırımcılara üretkenliğin arttığını kanıtlayabilir, bu da yine ekonomi ve borsalar için iyidir.

Öyleyse burada karşı karşıya olduğumuz şey, bir nevi çift taraflı kılıca benziyor.Bir istihdam raporunun hisse senedi piyasaları üzerinde iyi veya kötü bir etkisi olup olmadığı tamamen genel ekonomik duruma ve yatırımcıların, analistlerin ve sözde uzmanların durumu nasıl yorumladıklarına bağlıdır.

Sizinle BaşarılıyızTicaret

Ricky Schmidt

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yorum Yap