Tibet Ekonomisi

Tibet Ekonomisi
0

Tibet Ekonomisi

Tibet ekonomisi, genellikle yalnızca hayatta kalmaya yetecek kadar ürün yetiştirdikleri anlamına gelen geçimlik tarım olarak tanımlanabilir.Bunun başlıca nedeni, Tibet’te çok az ekilebilir arazi bulunması ve sınırlı yağış aldığının bilinmesidir.Bölgelerin çoğu yalnızca otlatmaya uygundur ve yoğun soğuğa dayanabildikleri için yaklar birincil hayvancılıktır.Tibetlilerin çoğu, popüler turistlerin hediyelik eşyaları olan el sanatlarından elde ettikleri gelire güveniyor.Her yıl ülkeyi ziyaret eden önemli sayıda turist olmasına rağmen, yine de kötü durumdaki Tibet ekonomisine yardımcı olmak için yeterli değil.

Ulusal kayıtlara göre, yoksulluk içinde yaşayan yaklaşık 210.000 Tibetli var.Toplam nüfusunun yüzde 9,8’i.Artan gıda ve giyim sorunlarını ele almak ve Tibetlileri yoksullukla mücadele etmek için daha iyi donatmak için bir Ulusal Yoksulluktan Kurtulma Programı düzenlendi.Söz konusu program, hem hükümetin hem de bazı özel sektörlerin ortak çabalarıyla önemli ölçüde yardımcı oldu.

Demografik olarak, yoksulluk içinde debelenen Tibetliler çoğunlukla Tibet’in orta bölümü olan Himalayaların kuzey tarafında yoğunlaşmış durumda.ve Tibet’in doğusundaki Hengduan Sıradağları boyunca.Hava şartlarının ağır olması nedeniyle yaşama ve üretim için elverişli değildir.Bununla birlikte, arazi, büyük miktarda altın, kurşun ve arsenik yataklarıyla birlikte mineral kaynakları açısından zengindir.Ayrıca, çoğunlukla Mekong Nehri’nin batı kıyılarında bulunabilen çeşitli mineral ve cevher rezervleri de vardır.Umarım Tibetliler, yoksulluğu hafifletmek için onun doğal kaynaklarından yararlanabilirler.

Son yıllarda, Tibet ekonomisi, yıllık 600 milyon yuan gelir getiren temel endüstri olarak turizmin patlamasıyla yavaş yavaş yükseldi.Her yıl dünyanın dört bir yanından ülkeyi ziyaret eden binlerce turist, hacı ve akademisyen var.Çin’in batı bölgelerinin kalkınmasını hızlandırma çabaları da Tibet ekonomisinin canlanmasına büyük katkı sağlamıştır.Onuncu Beş Yıllık Plan’a göre, hükümet yılda yüzde 12’lik bir ekonomik büyüme bekliyordu.Ülkenin resmi olarak dış dünyaya açılması kararından bu yana Tibet ekonomisinin hemen hemen her alanında önemli gelişmeler yaşandı.İstatistikler, Tibetliler için daha umut verici bir gelecek gösteriyor.Ancak gerçekten sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma elde etmeden önce gidilmesi gereken çok uzun bir yol var.O zamana kadar Tibetliler yetersiz gelirleriyle yetinmeye devam ediyor ve gelecekte daha olumlu olaylar olmasını umuyor.

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yorum Yap