Ticaret Borsası Nedir?

Ticaret Borsası Nedir?
ticaret borsasi nedir
0

Ticaret Borsası, hisse senetleri üzerine yapılan yatırımlara benzer gerçek malların tebdili sonucunda meydana gelen piyasayı, denetleyen ve esasen ticari yaşamı basitleştirmeyi amaç edinmiş kuruluşlar şeklinde tanımlanmaktadır. Ticaret borsası nedir hususunda bahsi geçen bu kuruluşlar, arz ve talep istikrarı ile ortaya çıkan fiyatların altında alıcı ve satıcıları bir araya getirerek ticari yaşamın hareketli bir biçimde işlemesine yardımcı olmaktadır. Bu konuda ilgili kanuna göre de bir tanımı yapılacak olursa; ‘Ticaret borsaları, bu kanun içerisinde yazılı olan esaslar çerçevesinde borsaya dâhil durumdaki maddelerin alımı, satımı ve borsada oluşmuş olan fiyatlarının saptanması, ertelenmesi ve duyurulması gibi işlerle dolu olmak üzere kurulan kamu hükmi kişiliğine sahip kurumlardır.’ Tanımlardan da anlaşılacağı gibi ticaret borsaları, ticari yaşam üzerinde son derece büyük rol oynayan kuruluşlardır.

Ticaret Borsasının Faydaları

Ticaret borsaları, Türkiye Odalar ve Borsa Birliği’ne (TOBB) bağlı işleyen kuruluşlar olmakla birlikte kuruluş maksatları doğrultusunda mevcut üyelerine çok daha pratik olacak şekilde işleyen bir ticari hayat sunmaktadır. Ticaret borsalarının en mühim faydalarından birisi esasen devlete olan desteğidir. Bu borsalar yaptıkları etkinliklerle devlete doğrudan maddi yardımda bulunuyor olmasalar dahi, işleyişleri bakımından devlet ekonomisine büyük oranda faydalıdırlar. Ticari yaşamın kolaylaşması konusunda da yardımları bulunan ticaret borsaları üreticiler bakımından da son derece faydalıdır. Oldukça geniş bir alıcı pazarı imkânı sunarak üretilmiş olan ürünlerin üretici kesimin elinden hızlı bir şekilde çıkmasını sağlamakta ve üreticilere üretecekleri yeni ürünler için maddi olanaklar sağlamaktadır.

Ticaret Borsasının Ne İş Yapar?

Ticaret borsasının işleyiş biçimiyle hisse senetlerinin işlem görmekte olduğu Borsa İstanbul’un işleyişinde birtakım benzerlikler bulunmaktadır. Bu benzerlikler sebebiyle iki kuruluşun da isminde borsa sözcüğü yer almaktadır. Ticaret borsaları genel olarak tüccar sınıfından meydana gelen ve tebarüz ettirilen gereksinimlere yanıt verme işlerini gerçekleştirirler. Ticaret borsalarının en önemli görevlerinden birisi, piyasada bulunan ürünleri elinde bulunduran satıcılar ile o ürünlere sahip olmak isteyen alıcıları buluşturuyor olmasıdır. Bu işlemle beraber satıcı da alıcı da kendi açısından kâr sağlamaktadır.

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yorum Yap